Bewegen in Norschoten

Regelmatig bewegen heeft een positief effect op de conditie, cognitie en kwaliteit van leven. TNO heeft een richtlijn opgesteld voor bewegen van ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen, namelijk:

dagelijks verspreid over de dag 15-30 minuten matig intensief bewegen.

Hierbij wordt benadrukt dat het van belang is dat de beweegactiviteiten worden afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de oudere.

Project ‘Norschoten beweegt’

Omdat bewegen belangrijk is voor de cliënten van Norschoten hebben van augustus 2017 t/m juni 2019 het project ‘Norschoten Beweegt’ gedraaid. In dit project was er aandacht voor het bewegen van alle cliënten, met als doel de vitaliteit van cliënten te verhogen, dan wel zo lang mogelijk behouden. Het bewegen van de cliënt wordt beter in kaart gebracht. Ook als er niet (meer) actief bewogen kan worden, zoeken we naar een goed alternatief. Inmiddels is het project afgerond, zie deze factsheet en de eindfilm. Nu het project is afgerond, heeft aandacht voor bewegen en een bewegingsgericht klimaat geborgd. De vakgroep beweegagogen zet dit binnen Norschoten voort.

Beweegagogen

De beweegagoog is opgeleid om mensen te coacen en te begeleiden in het bewegen. De beweegagogen coachen cliënten en hun betrokkenen, organiseren sportgroepen in Norschoten en bewegen individueel met cliënten.

Samen in rganiseren sportgroepen in Norschoten, bewegen individueel met cliënten en geven advies aan medewerkers en cliënten. Als in juni 2019 het project ‘Norschoten beweegt’ is afgerond, zal de vakgroep beweegagogen blijven om ervoor te zorgen dat we hiervoor ook in de toekomst aandacht houden.

Samen in beweging

Bewegen in Norschoten gebeurt zowel functioneel als recreatief. Bij functioneel bewegen gaat het om dagelijkse handelingen, zoals het inschenken van een beker water. Bij recreatief bewegen gaat het om plezier, zoals buiten fietsen op de duofiets.

In Norschoten zijn er diverse beweeggroepen die door de welzijnsbegeleiders en beweegagogen worden begeleid. Daarnaast worden door zorgmedewerkers, welzijnsbegeleiders, beweegagogen, vrijwilligers en familie ook individueel allerlei beweegactiviteiten met cliënten gedaan.