Logopedist

De logopedist richt zich op het optimaliseren van de communicatie en het zo goed mogelijk laten verlopen van uw eten en drinken. De logopedist onderzoekt en behandelt stoornissen op het gebied van spraak en taal, adem en stem, kauwen en slikken en aangezichtsverlamming.

Veel gehoorde opmerkingen van klachten waarbij de logopedist kan helpen, zijn:

 • Ik moet altijd zo hoesten als ik iets aan het drinken ben.
 • De maaltijd duurt langer dan vroeger.
 • Mensen in mijn omgeving zeggen vaak dat ze me niet goed kunnen verstaan; ik moet regelmatig iets herhalen.
 • Ik weet wel wat ik wil zeggen, maar de juiste woorden komen er niet uit.
 • Ik kan het gesprek niet goed volgen als ik visite heb.

Naast het onderzoeken en behandelen van stoornissen, geeft de logopedist advies en voorlichting en instrueert zowel u als de zorgmedewerkers en uw familie. Ook kan samen met de logopedist gekeken worden naar hulpmiddelen als de communicatie minder goed verloopt (bijvoorbeeld een spraakversterker).

Specialisatie

De logopedisten van Norschoten zijn gespecialiseerd in:

 • Parkinson
 • MS
 • SMTA (een van onze logopedisten is geschoold en werkt samen met de muziektherapeut van Norschoten)
 • mimetherapie bij een aangezichtsverlamming
 • communicatie bij dementie
 • neurologische spraak- en taalproblemen.

De logopedisten van Norschoten hebben ervaring op het gebied van neurologische problematiek en volgen regelmatig cursussen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Specifiek voor cliënten met Parkinson biedt Norschoten het dagbehandelingsprogramma Parkinson Totaal aan.

Eerstelijnspraktijk

Ook voor behandeling in de eerste lijn, via verwijzing van uw huisarts, kunt u bij Norschoten terecht. Onze openingstijden zijn:
maandag t/m vrijdag: 08.30 – 17.00 uur
zaterdag: 08.30-12.30 uur

U kunt zich aanmelden voor intake en behandeling op drie manieren:

Keurmerk

De logopedisten zijn aangesloten bij en handelen volgens de richtlijnen van het Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Daarnaast zijn de logopedisten aangesloten bij het ParkinsonNet, het MS-kennisnetwerk en register voor mimetherapeuten. Alle logopedisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

In oktober 2015 is de externe vrijwillige kwaliteitstoets door de logopedisten van Norschoten behaald.

Klachten

Bent u niet tevreden over uw behandeling? Dan kunt u dit bespreken met de logopedist, u kunt zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Norschoten of uw klacht melden bij de externe klachtencommissie.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de logopedisten, neem dan contact op met het medisch secretariaat van de dienst behandeling: 0342-40 40 00 of stuur een e-mail naar: logopedie@norschoten.nl

kwaliteitsregister paramedici alogo keurmerk logopedie2logo keurmerk logopedie1a