Samenwerking in de keten

Norschoten werkt in meerdere ketens en netwerken samen, te weten:

  • keten CVA
  • keten GRZ
  • keten dementie
  • keten Parkinson
  • palliatief netwerk
  • GGZ-expertise met betrekking tot GP.

Met de partners zijn in deze ketens samenwerkingsafspraken vastgelegd.

Kenniscentrum

Ook is Norschoten verbonden aan meerdere ziekenhuizen, zorgaanbieders, huisartsen en thuiszorgorganisaties. Norschoten focust zich op verpleegzorg en is daarvoor een kenniscentrum voor de regio.

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.