Personeelssamenstelling

Binnen Norschoten wordt op verschillende locaties aan cliënten met verschillende zorgvragen zorg en behandeling geboden. Veel cliënten die in Norschoten wonen, verblijven hier omdat er sprake is van een vorm van dementie, daarnaast is er een grote revalidatieafdeling, een hospice en wordt er zorg en behandeling geboden aan cliënten met een lichamelijke zorgvraag.
Ook voor een aantal meer specifiekere zorgvragen maken we een passend aanbod. Daarbij valt te denken aan cliënten met een meervoudig complexe zorgvraag, of met een gerontopsychiatrische zorgvraag en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Personeelssamenstelling zorg
Steeds is het streven om medewerkers met de juiste opleiding en competenties op bepaalde woningen te laten werken. Medewerkers die verantwoordelijke diensten draaien en ook de eerstverantwoordelijke voor de cliënt, zijn minimaal niveau 3 (VIG) opgeleid. Op de woningen werken ook medewerkers die niveau 1 opgeleid zijn, zij werken altijd samen met een niveau 3- opgeleide. Binnen de organisatie zijn 44 verpleegkundigen niveau 4 werkzaam. Een aantal van hen werkt op de revalidatieafdeling, een aantal op de hospice en een aantal ondersteunt op de verschillende woningen. De verpleegkundigen zijn 24/7 aanwezig op verschillende locaties. Voor de totale zorg is 215 fte aanwezig.

Welzijnsmedewerkers
Omdat welzijn in de visie van Norschoten van groot belang is, zijn welzijnsmedewerkers aanwezig op de woningen. Samen met de verzorging bieden zij allerhande activiteiten aan. Omdat een aantal cliënten het op prijs stelt om deel te nemen aan grootschalige activiteiten, worden deze activiteiten gedurende 16 uur per week georganiseerd. Voor welzijn is 10 fte aanwezig.

Behandelaren
Natuurlijk zijn er ook veel behandelaars aanwezig. Naast de specialisten ouderengeneeskunde / praktijkverpleegkundigen ( 9,21 fte) zijn fysiotherapeuten (6,7 fte),  logopedisten (2,7 fte), ergotherapeuten (3,85 fte), psychologen (2,7 fte), diëtisten (1,5 fte) en een maatschappelijk werker (0,68 fte) werkzaam binnen Norschoten. Vanuit een multidisciplinair team wordt de zorg en behandeling geboden.

Leerlingen
Het aantal leerlingen dat binnen Norschoten werkt is momenteel 32. Voor de organisatie is het een uitdaging om te zorgen voor goede leerlingbegeleiding. Een aantal jaar geleden zijn alle oudere gebouwen omgebouwd tot kleinschalige woningen en de nieuwe gebouwen bieden vanaf de nieuwbouw de gelegenheid om binnen een woning samen te wonen. Voor de begeleiding van de leerlingen vraagt dit nogal wat regelwerk; ‘Hoe kunnen we hen de gelegenheid geven om te mogen leren en hoe kunnen we ook zorgen dat we goede kwaliteit van zorg kunnen bieden?’. We denken dat we dit kunnen borgen door leerlingen het eerste deel van de opleiding binnen de BOL-variant te laten volgen en pas als er enige kennis en kunde is, hen onder begeleiding binnen de woningen te laten werken.

Toekomst
Er zijn wel uitdagingen voor de toekomst. De arbeidsmarkt is in heel Nederland krap, en wij willen graag het minimale niveau 3 opgeleide medewerkers behouden. Momenteel doen we onderzoek naar het werven van MMZ-opgeleiden, die we een bijscholing voor de specifieke sector kunnen bieden. Omdat de zorgvraag van de cliënten steeds complexer wordt, vindt ook onderzoek plaats naar het werken met geriatrie-verpleegkundigen. Voor de woningen waar cliënten verblijven met een dementieel beeld, proberen wij vanaf januari 2018 te zorgen dat er medewerkers aanwezig kunnen zijn die sfeer en aandacht kunnen bieden.

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.