Brochures en documenten

U kunt hier brochures van Norschoten downloaden over diverse onderwerpen. Momenteel worden al onze brochures opnieuw bekeken en geactualiseerd. De reeds geactualiseerde treft u hieronder aan. Wilt u informatie over andere onderwerpen dan hieronder genoemd, neem dan contact met ons op.

A

Aandachtspunten/leefregels na heupprothese-operatie AMIS-methode (juli 2018)

Aandachtspunten/leefregels na heupprothese-operatie (dorsolaterale benadering) (mei 2018)

Aandachtspunten/leefregels na totale knieprothese-operatie (juli 2018)

Algemene voorwaarden/algemene module (ingaande 1-1-2019) verbijzonderd met:

Arbeidsmatige dagbesteding (april 2018)

B

Bopz-kader huisregels (augustus 2017)

Bopz voorlichting (september 2017)

C

Cliëntenraad (augustus 2018)
Cliëntportaal: Werkinstructie inloggen cliëntportaal voor eindgebruikers-1.5 (1 november 2018)
Gebruiksvoorwaarden cliëntportaal versie 1.5 (1 november 2018)

D

Dagbehandeling Garderen (januari 2019)

Dagbehandeling Klaverweide (januari 2019)

Dagbehandeling Putten (januari 2019)

Dagbehandeling Scherpenzeel (september 2019)

Dagbehandeling De Valk  (januari 2019)

Dagbehandeling Parkinson Totaal (maart 2018)

Dagbehandeling Parkinson Totaal voor huisartsen (maart 2018)

G

Grip op ondervoeding met voeding en bewegen (maart 2018)

H

Hospice (januari 2019)

Huurprijzen en servicekosten 2019 appartementen Elspeet (november 2018)

Huurprijzen en servicekosten 2019 appartementen locatie Putten (november 2018)

Huurtoeslag en consequenties AOW bij VPT locatie Elspeet

Huurtoeslag en consequenties AOW bij VPT locatie Putten

I

Individuele welzijnsbegeleiding (oktober 2017)

Informatiegids cliënten Norschoten (januari 2019)

K

Kennis- en behandelcentrum (maart 2018)

Klachtenregeling cliënten (april 2018)
– bijlage 1: Klachtenregeling externe klachtencommissie Wkkgz
– bijlage 2: Klachtenregeling externe klachtencommissie Wet Bopz

M

Medische fitness (januari 2019)

O

Overlijden en opbaren cliënt (december 2018)

P

Privacyverklaring_(toekomstige) cliënten (oktober 2018)

R

Rekenen met eiwitten (maart 2018)

Respijtzorg: tijdelijke overname van de zorg (maart 2018)

Revalidatie na een CVA (oktober 2016)

S

Stichting Vrienden van Norschoten (mei 2018)

T

Textielbrochure (september 2016)

V

Volledig Pakket Thuis (VPT) (september 2018)

Vrijwilligerswerk (april 2018)

W

Welzijnswinkel (maart 2019)