Visie en missie

van Norschoten

Ideologie

Het handelen in Norschoten is geïnspireerd door Gods woord. De liefde van God en de liefde voor de naaste.

Visie

Norschoten is een organisatie die, geïnspireerd door Gods woord, wonen, zorg, behandeling en welzijn aanbiedt aan mensen, die dit in een specifieke fase van hun leven nodig hebben.

In Norschoten staat de beschermwaardigheid van het leven en het geestelijk, lichamelijk en sociaal welzijn van de cliënt voorop; de organisatie gaat uit van het unieke en de eenheid van de mens.

Norschoten gaat uit van de cliënt als individu en er wordt aansluiting gezocht bij de levensgeschiedenis en de huidige omstandigheden van de cliënt. Norschoten wil dat de cliënt de regie over zijn leven in eigen hand houdt en zichzelf kan blijven. Norschoten stimuleert dat  mensen elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbinden door aandacht te hebben voor de ander.

Missie

De cliënt treft een informele, warme en gemoedelijke sfeer aan in Norschoten. De cliënt ervaart, dynamiek in de organisatie en betrokken medewerkers, die op een deskundige wijze voor hem klaarstaan en oog hebben voor zijn totale welzijn. De cliënt voelt zich beschermd en uitgedaagd om de regie in eigen hand te hebben.

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.