ANBI

Zowel Norschoten als de Vrienden van Norschoten hebben een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Gegevens ANBI Norschoten

Naam: Stichting Christelijk Zorgorganisatie Norschoten
RSIN: 8053.31.244

Contactgegevens:
Klaverweide 1
3773 AW Barneveld
T 03420-40 40 00
M info@norschoten.nl

Doelstelling:
Zie  Visie en Missie.

Actueel beleidsplan:
Strategisch beleidsplan 2013-2018

Beloningsbeleid en de bestuurssamenstelling:
Ons beloningsbeleid is conform cao VVT. Bekijk hier de bestuurssamenstelling.

Het verslag uitgeoefende activiteiten en financiële huishouding vindt u in de Jaarverantwoording 2017.

Gegevens ANBI Vrienden van Norschoten

Naam: Stichting Vrienden van Norschoten
RSIN: 8071.08.388

Contactgegevens:
Klaverweide 1
3773 AW Barneveld
T 0342-40 40 00
M vriendenvannorschoten@norschoten.nl

Bankrekeningnummer NL72 RABO 0385 5789 97

Het verslag uitgeoefende activiteiten en financiële huishouding vindt u in de Jaarrekening Vrienden van Norschoten 2017.

Beloningsbeleid en de bestuurssamenstelling
Bij de Stichting Vrienden van Norschoten is geen sprake van een beloningsbeleid.

Bestuurssamenstelling:

  • De heer A.J. Roggeveen, voorzitter
  • De heer A. Lassche, secretaris
  • De heer G.A.C. Bouwmeester, penningmeester
  • Mevrouw A. Kaptein, lid
  • De heer I. Bos, lid
  • De heer G. Schut, lid
  • De heer J.W. Bakkenes, lid


Doelstelling:
Het doel van de stichting is giften werven om verbeteringen, voorzieningen en activiteiten voor cliënten te bekostigen, waarin de reguliere financiering niet voorziet.

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.