Bestuur en management

 

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende doelstellingen van de organisatie. De bestuurder wordt daarbij ondersteund door het managementteam (MT). Elk lid van het managementteam heeft een eigen portefeuille.

Het managementteam bestaat uit:

  • Mevrouw mr. drs. K.M. Breuker, bestuurder
  • De heer R. van der Noort, manager zorg en welzijn
  • Mevrouw G.M.E. Kater, manager zorg en welzijn
  • Mevrouw G.C. de Jong – Eijsberg, manager kennis- en behandelcentrum

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.