Klachtenregeling

Medewerkers van Norschoten willen het u graag naar de zin maken. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over een aspect van de zorg, behandeling of over een eerstelijnsbehandeling (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek). Het is belangrijk dat u deze onvrede doorgeeft aan de organisatie. Alleen dan kunnen wij zorgen voor verbetering.

U of uw wettelijk vertegenwoordiger kunt over klachten (geen BOPZ-klachten) contact opnemen met:

 • een (eerstverantwoordelijk) verzorgende,
 • of het hoofd Zorg & Welzijn van de afdeling waar u woont,
 • of uw eerstelijnsbehandelaar

met als doel samen tot een oplossing te komen. Komt het niet tot een oplossing waar u tevreden over bent, dan kunt u uw klacht indienen bij de interne klachtenfunctionaris.

Klacht indienen

U kunt uw klacht voorzien van naam, afdeling/woning  of adres en de aard van de klacht, op verschillende manier indienen:

 • Schriftelijk:
  Norschoten
  t.a.v. de klachtenfunctionarissen E. van den Belt of D. Vriens
  Klaverweide 1
  3773 AW Barneveld
  U kunt uw klacht ook afgeven bij de receptie of counter
 • Digitaal of telefonisch:
  U kunt uw klacht e-mailen naar klachtenfunctionaris@norschoten.nl  of bellen  naar het centrale nummer van Norschoten (0342-40 40 00). De klachtenfunctionarissen zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 7.30 tot 16.00 uur.

Externe klachtencommissie
U kunt uw klacht ook indienen bij de Externe klachtencommissie,  voor meer informatie hierover, zie het document: Klachtenregeling cliënten Norschoten.

Er is door de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in Instellingen voor Gezondheidszorg (VKIG) een stroomschema opgesteld. Dit geeft u een overzicht van de verschillende wegen die u ter beschikking staan om werk te maken van zijn klacht.

 

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.