Algemene voorwaarden

Norschoten hanteert voor het sluiten van zorgverleningsovereenkomsten de volgende  algemene voorwaarden:

Voor cliënten langdurige zorg

Voor cliënten die kiezen voor Volledig Pakket Thuis (VPT)

Onze zorgleveringsovereenkomsten zijn gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van Actiz/BTN.